Do pobrania

Poradnik ABC na start, czyli zbiór praktycznych i sprawdzonych informacji, przydatnych osobom zza granicy, podejmującym studia w polskich uczelniach.
Poradnik ABC na start (wersja angielska), czyli zbiór praktycznych i sprawdzonych informacji, przydatnych osobom zza granicy, podejmującym studia w polskich uczelniach.
ABC na start (wersja ukraińska), czyli zbiór praktycznych i sprawdzonych informacji, przydatnych osobom zza granicy, podejmującym studia w polskich uczelniach.
Biuletyn wydawany na każdy semestr roku akademickiego, który w formie online i papierowej trafia do kilkunastu tysięcy studentów w całej Polsce. Znajduje się w nim treści edukacyjne, poradnikowe i inspiracyjne.
Specjalny dodatek prasowy dla studentów do ogólnopolskiego wydania przygotowany we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną, a w nim m.in. analiza sytuacji finansowej polskich studentów.
„Portfel Studenta 2022” to siódma edycja opracowania przygotowanego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim 2022/2023. Publikacja, wzorem lat ubiegłych, prezentuje i poddaje analizie wybrane aspekty sytuacji finansowej i materialnej polskich studentów.
Biuletyn wydawany na każdy semestr roku akademickiego, który w formie online i papierowej trafia do kilkunastu tysięcy studentów w całej Polsce. Znajduje się w nim treści edukacyjne, poradnikowe i inspiracyjne.
Specjalny dodatek prasowy dla studentów do ogólnopolskiego wydania przygotowany we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną, a w nim m.in. analiza sytuacji finansowej polskich studentów i prognoza nowej, post-covidowej rzeczywistości na uczelniach.
Publikacja, wzorem lat ubiegłych, prezentuje i poddaje analizie wybrane aspekty sytuacji finansowej i materialnej polskich studentów. Skupia uwagę wokół kosztów życia i studiowania, preferencji materialnych kandydatów na studia, a także kierunków rozwoju ścieżek zawodowych absolwentów.
Cykliczna Publikacja ZBP i WIB, która zawiera nie tylko analizę sytuacji, ale również zbiór prostych, podstawowych porad, które zwiększą bezpieczeństwo naszego portfela, a także pozwolą ochronić nasze dane osobowe przed ich wyłudzeniem i bezprawnym wykorzystaniem.
W 2020 r. 66% studentów stacjonarnych wynajmowało lokum odpłatnie, w tym największa ich liczba (36%) płaciła czynsz w wysokości 500 – 750 zł miesięcznie. Od marca 2020 r. sytuację na rynku nieruchomości dla studentów istotnie zmieniła pandemia koronawirusa. W ocenie ekspertów, w roku akademickim 2020/21 należy spodziewać się obniżki cen najmu.
„Przewodnik dla zagranicznych studentów”, czyli nowy element pakietu startowego da studentów, który jest zbiorem praktycznych i sprawdzonych informacji przydatnych osobom zza granicy, podejmującym studia w polskich uczelniach. Przewodnik, został wydany w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, hiszpańskiej oraz ukraińskiej, a umieszone w nim treści zostały podzielone na cztery obszary tematyczne: bezpieczeństwo, finanse, wsparcie oraz aktywność.
„A GUIDEBOOK FOR INTERNATIONAL STUDENTS” - angielska wersja przewodnika dla zagranicznych studentów, czyli nowy element pakietu startowego da studentów, który jest zbiorem praktycznych i sprawdzonych informacji przydatnych osobom zza granicy, podejmującym studia w polskich uczelniach. Przewodnik, został wydany w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, hiszpańskiej oraz ukraińskiej, a umieszone w nim treści zostały podzielone na cztery obszary tematyczne: bezpieczeństwo, finanse, wsparcie oraz aktywność.
„GUÍA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS” - hiszpańska wersja przewodnika dla zagranicznych studentów, czyli nowy element pakietu startowego da studentów, który jest zbiorem praktycznych i sprawdzonych informacji przydatnych osobom zza granicy, podejmującym studia w polskich uczelniach. Przewodnik, został wydany w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, hiszpańskiej oraz ukraińskiej, a umieszone w nim treści zostały podzielone na cztery obszary tematyczne: bezpieczeństwo, finanse, wsparcie oraz aktywność.
„ПОСІБНИК ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ” - ukraińska wersja przewodnika dla zagranicznych studentów, czyli nowy element pakietu startowego da studentów, który jest zbiorem praktycznych i sprawdzonych informacji przydatnych osobom zza granicy, podejmującym studia w polskich uczelniach. Przewodnik, został wydany w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, hiszpańskiej oraz ukraińskiej, a umieszone w nim treści zostały podzielone na cztery obszary tematyczne: bezpieczeństwo, finanse, wsparcie oraz aktywność.
Publikacja sfinansowana przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu „Aktywny Student”, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wspólne badanie WIB i Fundacji GPW zaprezentowane podczas IV Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.