Aktywny student

Studia to nie tylko nauka, ale także odpowiedni czas na rozwinięcie tzw. kompetencji miękkich przydatnych przy wchodzeniu na rynek pracy. Realizowany od 2018 roku projekt “Aktywny Student” to szereg inicjatyw w tematach istotnych z punktu widzenia studiów i rynku pracy dla studentów z całej Polski, a także, we współpracy z mediami studenckimi, ogólnopolska kampania informacyjna mająca na celu upowszechnianie celów i działań Projektu.

W ramach Projektu realizowane są działania w 4 kluczowych obszarach

Nauka i biznes

 • • upowszechnianie i promowanie działalności kół naukowych w środowisku akademickim oraz w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
 • • upowszechnianie dobrych praktyk wspólnych inicjatyw akademicko-biznesowych,
 • • popularyzowanie rozwiązań zawartych w Konstytucji dla Nauki i Konstytucji dla Biznesu.

Kompetencje

 • • kluczowe kompetencje w perspektywie wchodzenia na rynek pracy,
 • • ubezpieczenia społeczne w perspektywie funkcjonowania na rynku pracy oraz dorosłego życia,
 • • budowanie właściwych postaw finansowych (długoterminowe oszczędzanie, wiarygodność finansowa, finanse osobiste).
 •  

Cyberprzestrzeń

 • • upowszechnianie bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni,
 • • bankowość elektroniczna, mobilna i obrót bezgotówkowy,
 • • e-narzędzia w szkolnictwie wyższym.

Czas wolny

 • • działalność organizacji studenckich i młodzieżowych,
 • • upowszechnianie i promowanie kultury studenckiej,
 • • popularyzowanie sportu akademickiego i aktywnych form wypoczynku.

Do najważniejszych inicjatyw realizowanych w ramach Projektu Aktywny Student należą m.in.:

Klub Liderów Studenckich

Klub Liderów Studenckich to, realizowana w ramach projektu „Aktywny Student”, inicjatywa Warszawskiego Instytutu Bankowości pod patronatem Związku Banków Polskich. Celem Klubu jest prowadzenie międzypokoleniowej dyskusji na ważne tematy dla młodego pokolenia oraz przyszłości polskiego społeczeństwa. Podczas spotkań chcemy inicjować integrację między uczestnikami, gośćmi oraz wykładowcami Klubu, zachęcać do wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń w obszarze ekonomii, nowoczesnych technologii i rynku pracy oraz wspierać rozwój kariery najbardziej aktywnych młodych ludzi. Wydarzenie przeznaczone jest dla studentów, którzy w aktywny sposób angażują się na co dzień w szeroko pojętą działalność społeczno-naukową.

Biuletyn Aktywny Student

Biuletyn wydawany jest cyklicznie dwa razy do roku (w marcu oraz październiku) w łącznym nakładzie 15 000 egzemplarzy. Do tej pory wydano dziewięć numerów biuletynu. Studenci mogą znaleźć tam informacje m.in. o prawach i obowiązkach, poradniki dot. pierwszej pracy, informacje o dodatkowych aktywnościach, artykuły dot. finansów i cyberbezpieczeństwa. Prócz wersji papierowej udostępniana jest również wersja elektroniczna.

Szkolenia dla studentów I roku

Realizowany od 2017 roku cykl szkoleń dla studentów I roku ma na celu przekazania praktycznej wiedzy z zakresu finansów i cyberbezpieczeństwa nowo przyjętym studentom. Rokrocznie w szkoleniach bierze udział od 15 000 do 20 000 studentów z całej Polski.

Raport Portfel Studenta

Raport to cykliczna, wspólna publikacja Związku Banków Polskich oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości, w której przedstawiane są aktualne dane dot. studenckich finansów, rynku pracy, nowoczesnych technologii oraz rynku nieruchomości. Prócz danych z Polski i Europy publikowane są również poradniki dot. oszczędzania, kont bankowych, bankowości mobilnej oraz rynku pracy.

Raport Studenci na rynku nieruchomości

Kompendium wiedzy z zakresu rynku nieruchomości oczami studentów. Jeden z nielicznych tak szczegółowych raportów zajmujących się sytuacją mieszkaniową studentów w Polsce. Raport powstaje we współpracy z Centrum AMRON.

Przewodnik dla studentów obcokrajowców

Merytoryczne wsparcie każdego studenta wybierającego kształcenie w polskich uczelniach, a jednocześnie prezentacja ofert instytucji i organizacji związanych ze środowiskiem akademickim oraz przedstawienie szerokich możliwości życia studenckiego w Polsce. Przewodnik stanowi kluczową pomoc w procesie wdrażania się w życie studenckie. Krótki i atrakcyjny graficznie przewodnik podzielony jest na cztery obszary tematyczne: bezpieczeństwo, finanse, wsparcie, aktywność. Publikacja dostępna jest w trzech wersjach językowych: angielskiej, hiszpańskiej oraz ukraińskiej.

Kurs MOOC „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

Pierwszy certyfikowany kurs MOOC na platformie NAVOICA w obszarze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, który jest bezpłatnie udostępniony studentom. Kurs składa się z działów dot. bezpieczeństwa w domu, pracy oraz podróży, bezpieczeństwa danych osobowych oraz finansów osobistych.