Współpraca

Współpraca redakcyjna w zakresie działów dotyczących finansów, oszczędzania czy cyberbezpieczeństwa, wizyty studyjne w instytucjach partnerskich z możliwością poznania specyfiki ich funkcjonowania „od kuchni”, udostępnianie raportów i opracowań przygotowanych we współpracy z partnerami oraz specjalne kampanie informacyjno-edukacyjne – to najważniejsze elementy stałej współpracy podejmowanej w ciągu całego roku akademickiego z największymi redakcjami mediów studenckich w Polsce.

OFMA od wielu lat stale współprace z najważniejszymi instytucjami i organizacjami środowiska akademickiego (Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlamentem Studentów RP, Stowarzyszeniem MediaTory) oraz wydziałami i instytutami dziennikarstwa z takich uczelni jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie czy Uniwersytet Gdański.

Ponadto od samego początku w realizację misji Forum zaangażowane są instytucje otoczenia społeczno-gospodarczego. Celem współpracy jest przekazywanie aktualnej wiedzy i umiejętności przez praktyków oraz budowanie współpracy między światem akademickim, a biznesem.

Organizator

Partner Merytoryczny

W ramach działań

We współpracy z

Współpracują z nami: