Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich

Mówiąc jednym głosem, możemy więcej!


Drodzy dziennikarze studenccy! 

Startujemy z tegoroczną edycją Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich, która będzie realizowana od 15 lipca do 15 grudnia 2020 roku.
Jak co roku przygotowaliśmy dla Was szereg inicjatyw, w którym będziecie mogli wziąć udział zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z Waszymi redakcjami.
Tradycyjnie podsumowaniem naszej rocznej działalności będzie grudniowa VI Krajowa Konferencja OFMA – która tym razem odbędzie się w świecie online.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w naszych inicjatywach – bądźmy w kontakcie! 

Oto, co przygotowaliśmy dla Was w tym roku: 


KONKURS GRANTOWY DLA MEDIÓW STUDENCKICH 

Warszawski Instytut Bankowości serdecznie zaprasza wszystkie media studenckie do wzięcia udziału w konkursie grantowym 
realizowanym w ramach działalności Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich.  
Od 16 lipca do 23 października br. media studenckie z całej Polski mogą wziąć udział w rywalizacji o najlepszą pracę literacką lub multimedialną. 

Łączna pula nagród wynosi 15 000 zł! 

Zapraszamy poniżej do zapoznania się ze szczegółami Konkursu! 

KATEGORIE 

Aktywność studencka
Nauka i szkolnictwo wyższe 
Finanse studenta 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

Artykuł prasowy (12 000 – 20 000 znaków) w formacie doc. lub docx. 
Materiał filmowy (3 – 10 minut) w formacie .mp4 lub .avi. 
Materiału audio (3 – 10 minut) w formacie .mp3. 

ZASADY ZGŁOSZEŃ 

Jedna redakcja może zgłosić łącznie 3 prace (1 praca na kategorię). 
Za prawidłowe zgłoszenie uznaje się zgłoszenie, które zostało złożone w terminie, zawiera wypełniony i podpisany wniosek oraz załączoną pracę w odpowiednim formacie. 
Terminem ostatecznym nadsyłania prac jest 23 października 2020 roku. 

Zgłoszenia należy przesłać na adres ofma@wib.org.pl z dopiskiem w tytule maila „Konkurs grantowy dla mediów studenckich”. 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

Regulamin Konkursu 
Wniosek do Konkursu 
Informacja prasowa 


KONKURS REPORTAŻOWY DLA STUDENTÓW 

Po raz pierwszy w ramach działalności Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich Warszawski Instytut Bankowości
serdecznie zaprasza studentów z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie reportażowym! 

 W rywalizacji mogą wziąć udział wszyscy studenci, którzy w terminie od 16 lipca do  23 października br. 
prześlą reportaż oraz zgłoszenie zgodne z wymaganiami umieszczonymi w regulaminie. 

Łączna pula nagród wynosi 9 000 zł! 

Zapraszamy poniżej do zapoznania się ze szczegółami Konkursu! 

KATEGORIE 

Ekonomia i nowe technologie 
Społeczeństwo 
Sport 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

Reportaż w formie pisemnej (od 8 000 do 12 000 znaków) w formacie doc. lub docx. 

ZASADY ZGŁOSZEŃ 

Jedna osoba może zgłosić jedną pracę. 
Za prawidłowe zgłoszenie uznaje się zgłoszenie, które zostało złożone w terminie, zawiera wypełniony i podpisane zgłoszenie oraz załączoną pracę w odpowiednim formacie. 
Terminem ostatecznym nadsyłania prac jest 23 października 2020 roku. 
Zgłoszenia należy przesłać na adres ofma@wib.org.pl z dopiskiem w tytule maila „Konkurs reportażowy dla studentów”. 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

Regulamin Konkursu 
Zgłoszenie do Konkursu 
Informacja prasowa 


„AKADEMIA OFMA” – CYKL WEBINARÓW DLA DZIENNIKARZY STUDENCKICH 

Cykl czterech spotkań z dziennikarzami redakcji ogólnopolskich i ekspertami, którzy pozwolą młodym dziennikarzom
zdobyć i poszerzyć wiedzę i umiejętności przydatne w dalszej pracy dziennikarza.
Każdy z uczestników, który ukończy pełen cykl otrzyma certyfikat oraz pakiet rozwojowy. 

Więcej informacji od 17 sierpnia 2020 roku. 

Ponadto w ramach tegorocznych aktywności odbędzie się specjalna Studencka Strefa Medialna,
podczas której dziennikarze studenccy wezmą udział we wspólnym kolegium redakcyjnym z dziennikarzami ogólnopolskiej redakcji.
Efektem wspólnej pracy będzie specjalny październikowy dodatek studencki w jednym z ogólnopolskich dzienników.

Na uczestników czekają również warsztaty kompetencyjne „Przystanek Student” realizowane wspólnie z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów  
i Komunikacji Społecznej UJ oraz nowy portal informacyjny OFMA. 

Zapraszamy do udziału i kontaktu! Mówiąc jednym głosem możemy więcej! 


Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich

to platforma współpracy redakcji studenckich z całej Polski. To miejsce dyskusji na temat roli i przyszłości mediów akademickich, podejmowania nowych wspólnych inicjatyw, rozwijania warsztatu dziennikarskiego, a także nawiązywania kontaktów, również z partnerami zewnętrznymi.
Portale internetowe, telewizje, rozgłośnie oraz studenckie magazyny skupiają w skali kraju setki osób. Przygotowywane przez nich materiały docierają do setek tysięcy studentów. To wielki potencjał. Dzięki współpracy i profesjonalizacji media akademickie mogą odgrywać jeszcze większą rolę w walce o uwagę odbiorców, szczególnie tych wchodzących w dorosłość.

Krajowa Konferencja OFMA

Bieżąca Aktywność Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich opiera się na skoordynowanej współpracy redakcji – wspólnym ustalaniu kierunków działań i tworzeniu nowych projektów rozwijających inicjatywę. W ramach prac roboczych przy różnych wydarzeniach, cyklicznie odbywają się spotkania w których udział może wziąć przedstawiciel każdej zainteresowanej redakcji.
Corocznym świętem mediów studenckich jest Krajowa Konferencja OFMA będąca okazją do integracji środowiska mediów studenckich oraz doskonalenia warsztatu dziennikarskiego. W jej trakcie zaangażowane redakcje organizują debaty tematyczne oraz dyskusje w trakcie których mają szanse zgłaszania swoich postulatów dot. bieżących problemów i wyzwań w ramach swojej działalności. Nie brakuje również spotkań z ludźmi mediów, finansów czy nauki.

Projekt “Aktywny Student”

Projekt “Aktywny Student” to inicjatywa realizowana przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich (OFMA) w partnerstwie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt “Aktywny Student” w okresie wrzesień – grudzień 2019 r. zakłada realizację ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej dla studentów w czterech obszarach tematycznych: nauka i biznes, kompetencje, czas wolny, cyberprzestrzeń. Kampania realizowana jest we współpracy z mediami akademickimi w całej Polsce. Finał akcji zaplanowany jest podczas V Krajowej Konferencji OFMA, która w grudniu odbędzie się w Krakowie.
Więcej o projekcie TUTAJ!


 

Czym się zajmujemy?

Obecnie najważniejsze działania OFMA koncentrują się w trzech podstawowych obszarach:

 

Studencka Strefa Medialna

Inicjatywa towarzysząca ważnym wydarzeniom i kongresom, zadebiutowała we wrześniu 2017 r. podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie – największego i najważniejszego wydarzenia dla polskiej nauki i  środowiska akademickiego ostatnich dekad. W 2018 roku Strefa pojawiła się m.in. II Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

 

Bieżąca współpraca

Współpraca redakcyjna w zakresie działów dotyczących finansów, oszczędzania czy cyberbezpieczeństwa, wizyty studyjne w najważniejszych instytucjach finansowych z możliwością poznania specyfiki ich funkcjonowania “od kuchni”, udostępnianie raportów i opracowań przygotowanych we współpracy z partnerami m.in. “Start na rynku pracy” i “Portfel Studenta” – to najważniejsze elementy stałej współpracy podejmowanej w ciągu całego roku akademickiego z największymi redakcjami mediów studenckich w Polsce.

 

Trzy Grosze o Ekonomii

Audycja radiowa przygotowywana przez warszawskie Radio Kampus trafia co tydzień na anteny rozgłośni w największych ośrodkach akademickich w Polsce. Składający się z trzech wejść antenowych program porusza w przystępny sposób najważniejsze zagadnienia ekonomiczne: zarówno te najbardziej aktualne, jak i te budującą świadomą postawę na rynku pracy, czy w zakresie finansów osobistych.

Posłuchaj audycji…

Audycję można usłyszeć na antenie:
Radio Kampus Warszawa, Radio UWM FM Olsztyn, Radio Centrum Lublin, Akademickie Radio Centrum Rzeszów, Radio LUZ Wrocław, Radio MORS Gdańsk, Radio Sygnały Opole, Akademickie Radio Index Zielona Góra, AS Radio Katowice oraz jako podcast w serwisie Spotify.


Współpracują z nami

Magazyn Akademicki „Koncept”

to jedno z największych pism akademicko – studenckich w Polsce o nakładzie ok. 30 000 egz. Magazyn dystrybuowany jest na największych polskich uczelniach, a na jego łamach są teksty na temat m.in. ekonomii, rynku pracy, historii, kultury oraz sportu. „Koncept” stanowi także rodzaj prasowego think tanku, publikując zestaw podawanych w przystępnej formie analiz i raportów będących odpowiedziami na wyzwanie stojące przed polską nauką, biznesem, administracją i państwem.

Magazyn studencki „płyń POD PRĄD”

jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem, redagowanym na Politechnice Gdańskiej. W piśmie można znaleźć inspirujące reportaże, relacje z wydarzeń oraz rozmowy z ciekawymi ludźmi, zaś ich szczególnie popularną tematyką są podróże. Magazyn jest kolportowany w Trójmieście, Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Warszawie.

Akademickie Radio Kampus

nadaje od 1 czerwca 2005 roku jako pierwsza akademicka stacja radiowa w warszawskim eterze na falach 97,1 FM. Radio tworzą redakcje: informacji, publicystyki, kultury, studencka, muzyczna oraz europejska. Ważnym elementem ramówki Kampusa jest prezentacja niezależnej i alternatywnej kultury. Antena jest doskonałą platformą prezentacji młodych twórców. Radio Kampus jest członkiem Polskich Rozgłośni Akademickich.

 

Radio MORS

Rozgłośnia związana z Uniwersytetem Gdańskim. Radio MORS jest radiostacją internetową, której sygnał jest nadawany 24 godziny na dobę. Obecnie w ramówce Radia MORS funkcjonuje około 20 programów o tematyce muzycznej, filmowej, kulturalnej, kulinarnej, informacyjnej, politycznej, sportowej i gospodarczej. Audycje są przygotowywane w cyklu tygodniowym i każda jest emitowana od 3 do 4 razy, w różnych dniach tygodnia i porach dnia. Szczególnie szerokie możliwości dotarcia do odbiorców daje Radiu MORS aplikacja mobilna, która pozwala publikować aktualności oraz zapowiedzi wydarzeń o charakterze uczelnianym i lokalnym.

TV Student

to medium akademickie nowej generacji, którego funkcjonowanie opiera się o sieć ekranów multimedialnych rozmieszczonych w budynkach dydaktycznych uczelni na terenie całej Polski. Sieć obecna jest na terenie niemal 50 szkół wyższych w 19 miastach, docierając do około 500 tys. studentów. Newsy wyświetlane na ekranach są precyzyjnie sprofilowane i zawierają informacje uczelniane, gospodarcze, lokalne, sportowe i historyczne.

Radio Centrum

Akademickie Radio Centrum to rozgłośnia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o charakterze akademicko-miejskim. Nadaje na falach 98,2 FM. Zespół Radia Centrum – to mieszkanka studentów i absolwentów lubelskich uczelni, którzy „połknęli radiowego bakcyla”. Stacja muzycznie bazuje głównie na muzyce rockowej. W „ramówce” poza dużą dawką muzyki – także programy o charakterze akademickim, publicystyka radiowa, motoryzacja, informacja i sport.

Studencki Magazyn Forward

Ogólnopolski magazyn o tematyce ekonomiczno-finansowej, którego autorem jest SKN Progress z Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt adresowany jest do ambitnych przedstawicieli środowiska akademickiego w całej Polsce. Jego nadrzędnym celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu finansów, gospodarki, rynków kapitałowych, edukacji, prawa oraz nowych technologii. Forward wydawany jest dwa razy do roku w marcu oraz październiku.

Magazyn Eurostudent

Magazyn Eurostudent to największy, ogólnopolski, bezpłatny miesięcznik dla studentów i absolwentów, ukazujący się od 21 lat, w nakładzie 100 tys. egz./ wyd. targowe, na 136 uczelniach, w 25 miastach.

Akademickie Radio Index

Akademickie Radio Index to zielonogórska rozgłośnia nadająca od 1998 roku na falach 96,0 FM. Radio to platforma intensywnego informowania o aktualnych, lokalnych, krajowych i światowych newsach, a także nowinkach społecznych, sportowych i kulturalnych. Wiodące hasło rozgłośni – Zielona Góra Muzyki – dobrze oddaje jej główny profil. Radio promuje różnorodne oblicza dźwięków, serwując także ciekawe audycje. Co godzinę na antenie Radia Index pojawiają się wiadomości czy audycje promujące środowisko akademickie. Zasięg nadawania Radia Index obejmuje Zieloną Górę oraz okolicę w promieniu do 50 km. Możliwe jest słuchanie rozgłośni w Internecie, a także oglądanie sytuacji w studiu na żywo.

Akademickie Radio Centrum Rzeszów

Radio Centrum jest pierwszą niezależną rozgłośnią radiową w Polsce południowo-wschodniej.Geneza radia sięga początków lat siedemdziesiątych, kiedy to utworzone zostały radiowęzły w domach studenckich ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej (od 1974 roku Politechniki Rzeszowskiej). Następnie z ich połączenia powstało Studenckie Radio Rzeszów Centrum. Swojej działalności radio studenckie nie ograniczało tylko do wąskiego grona odbiorców. Starało się wyjść na zewnątrz i pokazać to co w nim najlepsze. Praca w radiu nie koncentrowała się tylko na działalności typowo radiowej. W 1990 roku wydawaliśmy tygodnik „Gazeta SRRC” w której informowaliśmy o naszym programie, wydarzeniach ze świata muzyki i kultury. Gazeta ta była bezpłatnie rozdawana w każdym domu studenckim. Przełomowy w historii radia był rok 1994, kiedy to Politechnika Rzeszowska wystąpiła z wnioskiem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przydział koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego w paśmie UKF. Najnowsza historia radia to powstanie grupy multimedialnej Polskie Rozgłośnie Akademickie, zrzeszającej wszystkie koncesjonowane stacje radiowe o charakterze akademickim.

AS Radio Katowice

AS Radio to radio internetowe tworzone przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Odpowiedzialni za jego realizację są studenci, autorzy projektu AS Radio na 101.2 FM w Polskim Radiu Katowice.

Akademickie Radio LUZ

Nadają na żywo od poniedziałku do piątku wprost ze studia w bud. C8 na Politechnice Wrocławskiej. Radio nie zamyka się jednak w czterech ścianach, zawsze pojawiając się w centrum wydarzeń. Niezależnie od tego, czy chodzi o nowego robota, który powstał na jednej z wrocławskich uczelni, ekscytujący koncert, głośną decyzję magistratu, wygraną lokalnej drużyny sportowej czy najnowszy spektakl teatralny lub wystawę – mówią wam o tym, co najciekawsze we Wrocławiu i nie tylko. Są dostępni o każdej porze dnia – od wspólnego śniadania (Gra Wstępna), przez drogę do pracy lub na uczelnię i przerwy na kawę (Audiostarter, Pełna Kultura), sprawne powroty do domu (Magazyn Popołudniowy, Ultradźwięki), po wieczorny relaks (pasma autorskie po godz. 20) i ciekawe, pełne pasji weekendy (audycje sportowe, kulturalne, naukowe). W dodatku przez cały czas, jako jedyni z wrocławskich nadawców radiowych, grają bez bloków reklamowych.

Radio Sygnały

Radio Sygnały nowoczesne studenckie radio internetowe z długimi tradycjami. Powstaliśmy 24 kwietnia 1957 roku i przez długie lata działaliśmy jako studencki radiowęzeł w akademikach na terenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej (późniejszego Uniwersytetu Opolskiego) w Opolu. Po 5-letniej przerwie trwającej od 2000 r. wznowili działalność wykorzystując platformę, jaką jest Internet. Dzięki globalnej sieci można ich słuchać w każdym zakątku Ziemi, co daje zdecydowaną przewagę nad tradycyjnymi stacjami FM, przy czym jakością dźwięku i specyfiką programu na pewno nie ustępują. Program skierowany jest głównie do młodych ludzi, ale doświadczenie pokazuje, że słuchają ich ludzie w różnym wieku. Każdy znajdzie, coś dla siebie!


Partnerzy


Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich
jest realizowane przez Warszawski Instytut Bankowości,
w ramach programu Bankowcy dla Edukacji


Kontakt

Jeżeli chcesz aby Twoja redakcja dołączyła do nas lub masz jakiekolwiek
pytanie dotyczące idei OFMA, jesteśmy
do Twojej dyspozycji!

ofma@wib.org.pl