Dziękujemy za uczestnictwo w VII spotkaniu Klubu Liderów Studenckich!