O forum

Ponad milion studentów w całej Polsce – to do tej grupy docierają studenckie magazyny, rozgłośnie radiowe, telewizje oraz portale internetowe. Wśród ważnych tematów poruszanych przez media studenckie są treści pozwalające ich odbiorcom rozwinąć wiedzę przydatną u progu dorosłego życia i kariery zawodowej z takich obszarów jak m.in. finanse osobiste, cyberbezpieczeństwo czy rynek pracy

Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich (OFMA) to:

  • • platforma współpracy redakcji studenckich z całej Polski, powołana do życia w 2015 roku i funkcjonująca obecnie w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji” – jednego z największych programów edukacji ekonomicznej i finansowej w Europie.
  •  
  • • miejsce dyskusji na temat rozwoju mediów akademickich, podnoszenia umiejętności warsztatowych i tzw. kompetencji miękkich młodych adeptów dziennikarstwa oraz nawiązywania relacji z licznymi partnerami zewnętrznymi.
  •  
  • • blisko 50 redakcji, które mają doświadczenie we współpracy z nami przy różnych wydarzeniach i projektach skierowanych do środowiska akademickiego. To kilkuset młodych reporterów, wydawców, operatorów i montażystów w całej Polsce.
  •  
  • • miejsce dla studentów działających w organizacjach studenckich i kołach naukowych funkcjonujących w ramach wydziałów oraz instytutów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, w którym mogą szlifować swoje kompetencje i umiejętności z zakresu mediów, dziennikarstwa, komunikacji i PR.