KONKURS GRANTOWY DLA MEDIÓW STUDENCKICH


Od dziś do 12 listopada br. media studenckie z całej Polski mogą rywalizować w konkursie grantowym realizowanym w ramach drugiej edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Aktywny Student”.

 

Łączna pula nagród wynosi 15 000 zł!

 

Wielki finał konkursu już 6 grudnia br. na gali podczas jubileuszowej

V Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich.

 

Zapraszamy poniżej do zapoznania się ze szczegółami Konkursu!


KATEGORIE

 • Aktywność studencka
 • Nauka i szkolnictwo wyższe
 • Finanse studenta

WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Artykuł prasowy (12 000 – 20 000 znaków) w formacie doc. lub docx.
 • Materiał filmowy (5 – 10 minut) w formacie .mp4 lub .avi.
 • Materiału audio (5 – 10 minut) w formacie .mp3.

ZASADY ZGŁOSZEŃ

 • Jedna redakcja może zgłosić łącznie 3 prace (1 praca na kategorię).
 • Za prawidłowe zgłoszenie uznaje się zgłoszenie, które zostało złożone w terminie, zawiera wypełniony i podpisany wniosek oraz załączoną pracę w odpowiednim formacie.
 • Terminem ostatecznym nadsyłania prac jest 12 listopada 2019 roku.
 • Zgłoszenia należy przesłać na adres ofma@wib.org.pl.Studia to nie tylko nauka, ale także odpowiedni czas na rozwinięcie tzw. kompetencji miękkich przydatnych przy wchodzeniu na rynek pracy. Projekt „Aktywny Student” w okresie wrzesień – grudzień 2019 r. zakłada realizację, we współpracy z mediami studenckimi, kampanii informacyjnej dla studentów w tematach istotnych z punktu widzenia studiów i rynku pracy.


NAUKA I BIZNES

 • upowszechnianie i promowanie działalności kół naukowych w środowisku akademickim oraz w otoczeniu społeczno-gospodarczym
 • upowszechnianie dobrych praktyk wspólnych inicjatyw akademicko-biznesowych
 • popularyzowanie rozwiązań zawartych w Konstytucji dla Nauki

KOMPETENCJE

 • kluczowe kompetencje w perspektywie wchodzenia na rynek pracy
 • ubezpieczenia społeczne w perspektywie funkcjonowania na rynku pracy oraz dorosłego życia
 • budowanie właściwych postaw finansowych (długoterminowe oszczędzanie, wiarygodność finansowa, finanse osobiste)

CYBERPRZESTRZEŃ

 • upowszechnianie bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni
 • bankowość elektroniczna, mobilna i obrót bezgotówkowy
 • e-narzędzia w szkolnictwie wyższym

CZAS WOLNY

 • działalność organizacji studenckich i młodzieżowych
 • upowszechnianie i promowanie kultury studenckiej
 • popularyzowanie sportu akademickiego i aktywnych form wypoczynku

Projekt „Aktywny Student” to:

 

 

„Aktywny Student” w liczbach:

 

 


Redakcje uczestniczące w projekcie


Projekt „Aktywny Student” realizowany jest w ramach:

 

We współpracy z:

Partner merytoryczny:

 


Kontakt

Chcesz aby Twoja redakcja przystąpiła do kampanii „Aktywny Student”?
Masz pytania lub wątpliwości?
Czekamy na Ciebie, skontaktuj się i dołącz do AS-a!

Mikołaj Wolan


mwolan@wib.org.pl

Michał Polak

ofma@wib.org.pl