Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich

Mówiąc jednym głosem, możemy więcej!


Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich

powstało z inicjatywy ogólnokrajowego Programu współpracy szkół wyższych i biznesu – „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Spotkanie inaugurujące odbyło się w listopadzie 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Celem OFMA jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych, w tym także podmiotów zewnętrznych, do otwartej i szerokiej dyskusji na tematy strategiczne, jak np. rola mediów akademickich we współczesnej uczelni, profesjonalizacja działań tych mediów czy idea studenckiej agencji prasowej, jak i bardziej specjalistyczne, jak umiejętność poruszania się po rynku reklamowym czy udział w dedykowanych funduszach grantowych.

Misja OFMA

to stworzenie stałej platformy dyskusji środowiskowej, wymiany doświadczeń i wskazywania szans na rozwój tego typu mediów oraz wspólne działania, zmierzające do skutecznej realizacji przyjętych wniosków.

Dziś, redakcje akademickich telewizji, rozgłośni, czasopism i portali, tak jak przedstawiciele największych mediów w kraju, aby realizować swoje zadania muszą skutecznie mierzyć z nowymi trendami oraz wymogami rynku. Stawia to przed setkami osób zaangażowanych w ich tworzenie liczne wyzwania, zarówno w zakresie modelu zarządzania redakcją, jak i rozwoju samego warsztatu dziennikarskiego.


Czym się zajmujemy?

Obecnie najważniejsze działania OFMA koncentrują się w czterech podstawowych obszarach:

Bieżąca współpraca 

Dzięki przystąpieniu do OFMA, każda redakcja akademicka zyskuje bezpośredni wpływ na rozwój tej inicjatywy, poprzez możliwość delegowania swojego przedstawiciela do prac grupy roboczej, której spotkania odbywają się w cyklu kwartalnym. Podczas
nich dyskutuje się nad m.in. kierunkiem realizowanych działań oraz pomysłami na ich rozwinięcie. Chodzi o to aby OFMA była tworzona przez media akademickie dla mediów akademickich. 

Krajowa Konferencja OFMA 

Coroczne wydarzenie integrujące środowisko mediów akademickich, podczas którego zaangażowane redakcje biorą udział w m.in. debacie tematycznej, szkoleniach z warsztatu dziennikarskiego oraz w toku dyskusji mają szanse zgłaszania swoich postulatów
dot. bieżących problemów i wyzwań w ramach swojej działalności.

Fundusz Grantowy Mediów Akademickich

Celem uruchomienia pierwszego w skali kraju programu grantowego dedykowanego mediom akademickim jest nie tylko impuls do wzbogacenia warsztatu zawodowego i tworzenia ciekawych oraz wartościowych tekstów i audycji, ale także szansa na rozwój
techniczno-organizacyjny samych redakcji. Funduszowi będzie towarzyszyć stworzenie zespołu konsultantów merytorycznych (doświadczonych dziennikarzy), służących pomocą przy przygotowywaniu artykułów konkursowych. 

Ekonomiczna Redakcja Akademicka

Prace w ramach ERA mają z jednej strony umożliwić regularne promowanie w przystępny i atrakcyjny sposób tematyki edukacji finansowej w mediach akademickich, a z drugiej kształcić umiejętności młodych dziennikarzy w zakresie dziennikarstwa ekonomicznego.
Docelowo skala projektu powinna zakładać ogólnopolski zasięg działania, stwarzając m.in. możliwość wielokrotnego wykorzystywania materiałów stworzonych w ramach macierzystej redakcji w innych mediach akademickich.


Uczestnicy

Magazyn Akademicki „Koncept”

to jedno z największych pism akademicko – studenckich w Polsce o nakładzie ok. 30 000 egz. Magazyn dystrybuowany jest na największych polskich uczelniach, a na jego łamach są teksty na temat m.in. ekonomii, rynku pracy, historii, kultury oraz sportu. „Koncept” stanowi także rodzaj prasowego think tanku, publikując zestaw podawanych w przystępnej formie analiz i raportów będących odpowiedziami na wyzwanie stojące przed polską nauką, biznesem, administracją i państwem.

Magazyn studencki „płyń POD PRĄD”

jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem, redagowanym na Politechnice Gdańskiej. W piśmie można znaleźć inspirujące reportaże, relacje z wydarzeń oraz rozmowy z ciekawymi ludźmi, zaś ich szczególnie popularną tematyką są podróże. Magazyn jest kolportowany w Trójmieście, Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Warszawie.

Akademickie Radio Kampus

nadaje od 1 czerwca 2005 roku jako pierwsza akademicka stacja radiowa w warszawskim eterze na falach 97,1 FM. Radio tworzą redakcje: informacji, publicystyki, kultury, studencka, muzyczna oraz europejska. Ważnym elementem ramówki Kampusa jest prezentacja niezależnej i alternatywnej kultury. Antena jest doskonałą platformą prezentacji młodych twórców. Radio Kampus jest członkiem Polskich Rozgłośni Akademickich.

Uniwersytecka Rozgłośnia Radio Sfera

działa przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest kontynuacją Radia Centrum i Radia Bielany, których początki sięgająca końcówki lat 50-tych. Jako połączone uniwersyteckie medium działa od 1996 roku. Nadaje codziennie przez kilkanaście godzin za pośrednictwem serwisu sfera.umk.pl.

Radio MORS

Rozgłośnia związana z Uniwersytetem Gdańskim. Radio MORS jest radiostacją internetową, której sygnał jest nadawany 24 godziny na dobę. Obecnie w ramówce Radia MORS funkcjonuje około 20 programów o tematyce muzycznej, filmowej, kulturalnej, kulinarnej, informacyjnej, politycznej, sportowej i gospodarczej. Audycje są przygotowywane w cyklu tygodniowym i każda jest emitowana od 3 do 4 razy, w różnych dniach tygodnia i porach dnia. Szczególnie szerokie możliwości dotarcia do odbiorców daje Radiu MORS aplikacja mobilna, która pozwala publikować aktualności oraz zapowiedzi wydarzeń o charakterze uczelnianym i lokalnym.

TV Student

to medium akademickie nowej generacji, którego funkcjonowanie opiera się o sieć ekranów multimedialnych rozmieszczonych w budynkach dydaktycznych uczelni na terenie całej Polski. Sieć obecna jest na terenie niemal 50 szkół wyższych w 19 miastach, docierając do około 500 tys. studentów. Newsy wyświetlane na ekranach są precyzyjnie sprofilowane i zawierają informacje uczelniane, gospodarcze, lokalne, sportowe i historyczne.

Radio Centrum

Akademickie Radio Centrum to rozgłośnia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o charakterze akademicko-miejskim. Nadaje na falach 98,2 FM. Zespół Radia Centrum – to mieszkanka studentów i absolwentów lubelskich uczelni, którzy „połknęli radiowego bakcyla”. Stacja muzycznie bazuje głównie na muzyce rockowej. W „ramówce” poza dużą dawką muzyki – także programy o charakterze akademickim, publicystyka radiowa, motoryzacja, informacja i sport.

Studencki Magazyn Forward

Ogólnopolski magazyn o tematyce ekonomiczno-finansowej, którego autorem jest SKN Progress z Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt adresowany jest do ambitnych przedstawicieli środowiska akademickiego w całej Polsce. Jego nadrzędnym celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu finansów, gospodarki, rynków kapitałowych, edukacji, prawa oraz nowych technologii. Forward wydawany jest dwa razy do roku w marcu oraz październiku.


Partnerzy


Do pobrania


Kontakt

Jeżeli chcesz aby Twoja redakcja dołączyła do nas lub masz jakiekolwiek
pytanie dotyczące idei OFMA, jesteśmy
do Twojej dyspozycji!

Michał Polak /

ofma@nzb.pl