Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich

Mówiąc jednym głosem, możemy więcej!


Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich

to platforma współpracy redakcji studenckich z całej Polski. To miejsce dyskusji na temat roli i przyszłości mediów akademickich, podejmowania nowych wspólnych inicjatyw, rozwijania warsztatu dziennikarskiego, a także nawiązywania kontaktów, również z partnerami zewnętrznymi.
Portale internetowe, telewizje, rozgłośnie oraz studenckie magazyny skupiają w skali kraju setki osób. Przygotowywane przez nich materiały docierają do setek tysięcy studentów. To wielki potencjał. Dzięki współpracy i profesjonalizacji media akademickie mogą odgrywać jeszcze większą rolę w walce o uwagę odbiorców, szczególnie tych wchodzących w dorosłość.

Krajowa Konferencja OFMA

Bieżąca Aktywność Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich opiera się na skoordynowanej współpracy redakcji – wspólnym ustalaniu kierunków działań i tworzeniu nowych projektów rozwijających inicjatywę. W ramach prac roboczych przy różnych wydarzeniach, cyklicznie odbywają się spotkania w których udział może wziąć przedstawiciel każdej zainteresowanej redakcji.
Corocznym świętem mediów studenckich jest Krajowa Konferencja OFMA będąca okazją do integracji środowiska mediów studenckich oraz doskonalenia warsztatu dziennikarskiego. W jej trakcie zaangażowane redakcje organizują debaty tematyczne oraz dyskusje w trakcie których mają szanse zgłaszania swoich postulatów dot. bieżących problemów i wyzwań w ramach swojej działalności. Nie brakuje również spotkań z ludźmi mediów, finansów czy nauki.

Projekt „Aktywny Student”

Projekt „Aktywny Student” to inicjatywa realizowana przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich (OFMA) w partnerstwie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt „Aktywny Student” w okresie wrzesień – grudzień 2019 r. zakłada realizację ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej dla studentów w czterech obszarach tematycznych: nauka i biznes, kompetencje, czas wolny, cyberprzestrzeń. Kampania realizowana jest we współpracy z mediami akademickimi w całej Polsce. Finał akcji zaplanowany jest podczas V Krajowej Konferencji OFMA, która w grudniu odbędzie się w Krakowie.
Więcej o projekcie TUTAJ!


 

Czym się zajmujemy?

Obecnie najważniejsze działania OFMA koncentrują się w trzech podstawowych obszarach:

 

Studencka Strefa Medialna

Inicjatywa towarzysząca ważnym wydarzeniom i kongresom, zadebiutowała we wrześniu 2017 r. podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie – największego i najważniejszego wydarzenia dla polskiej nauki i  środowiska akademickiego ostatnich dekad. W 2018 roku Strefa pojawiła się m.in. II Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

 

Bieżąca współpraca

Współpraca redakcyjna w zakresie działów dotyczących finansów, oszczędzania czy cyberbezpieczeństwa, wizyty studyjne w najważniejszych instytucjach finansowych z możliwością poznania specyfiki ich funkcjonowania „od kuchni”, udostępnianie raportów i opracowań przygotowanych we współpracy z partnerami m.in. „Start na rynku pracy” i „Portfel Studenta” – to najważniejsze elementy stałej współpracy podejmowanej w ciągu całego roku akademickiego z największymi redakcjami mediów studenckich w Polsce.

 

Trzy Grosze o Ekonomii

Audycja radiowa przygotowywana przez warszawskie Radio Kampus trafia co tydzień na anteny rozgłośni w największych ośrodkach akademickich w Polsce. Składający się z trzech wejść antenowych program porusza w przystępny sposób najważniejsze zagadnienia ekonomiczne: zarówno te najbardziej aktualne, jak i te budującą świadomą postawę na rynku pracy, czy w zakresie finansów osobistych.

Posłuchaj audycji…

Audycję można usłyszeć na antenie:
Radio Kampus Warszawa, Radio UWM FM Olsztyn, Radio Centrum Lublin, Radio LUZ Wrocław, Radio MORS Gdańsk, Radio Sygnały Opole.


Współpracują z nami

Magazyn Akademicki „Koncept”

to jedno z największych pism akademicko – studenckich w Polsce o nakładzie ok. 30 000 egz. Magazyn dystrybuowany jest na największych polskich uczelniach, a na jego łamach są teksty na temat m.in. ekonomii, rynku pracy, historii, kultury oraz sportu. „Koncept” stanowi także rodzaj prasowego think tanku, publikując zestaw podawanych w przystępnej formie analiz i raportów będących odpowiedziami na wyzwanie stojące przed polską nauką, biznesem, administracją i państwem.

Magazyn studencki „płyń POD PRĄD”

jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem, redagowanym na Politechnice Gdańskiej. W piśmie można znaleźć inspirujące reportaże, relacje z wydarzeń oraz rozmowy z ciekawymi ludźmi, zaś ich szczególnie popularną tematyką są podróże. Magazyn jest kolportowany w Trójmieście, Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Warszawie.

Akademickie Radio Kampus

nadaje od 1 czerwca 2005 roku jako pierwsza akademicka stacja radiowa w warszawskim eterze na falach 97,1 FM. Radio tworzą redakcje: informacji, publicystyki, kultury, studencka, muzyczna oraz europejska. Ważnym elementem ramówki Kampusa jest prezentacja niezależnej i alternatywnej kultury. Antena jest doskonałą platformą prezentacji młodych twórców. Radio Kampus jest członkiem Polskich Rozgłośni Akademickich.

Radio MORS

Rozgłośnia związana z Uniwersytetem Gdańskim. Radio MORS jest radiostacją internetową, której sygnał jest nadawany 24 godziny na dobę. Obecnie w ramówce Radia MORS funkcjonuje około 20 programów o tematyce muzycznej, filmowej, kulturalnej, kulinarnej, informacyjnej, politycznej, sportowej i gospodarczej. Audycje są przygotowywane w cyklu tygodniowym i każda jest emitowana od 3 do 4 razy, w różnych dniach tygodnia i porach dnia. Szczególnie szerokie możliwości dotarcia do odbiorców daje Radiu MORS aplikacja mobilna, która pozwala publikować aktualności oraz zapowiedzi wydarzeń o charakterze uczelnianym i lokalnym.

TV Student

to medium akademickie nowej generacji, którego funkcjonowanie opiera się o sieć ekranów multimedialnych rozmieszczonych w budynkach dydaktycznych uczelni na terenie całej Polski. Sieć obecna jest na terenie niemal 50 szkół wyższych w 19 miastach, docierając do około 500 tys. studentów. Newsy wyświetlane na ekranach są precyzyjnie sprofilowane i zawierają informacje uczelniane, gospodarcze, lokalne, sportowe i historyczne.

Radio Centrum

Akademickie Radio Centrum to rozgłośnia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o charakterze akademicko-miejskim. Nadaje na falach 98,2 FM. Zespół Radia Centrum – to mieszkanka studentów i absolwentów lubelskich uczelni, którzy „połknęli radiowego bakcyla”. Stacja muzycznie bazuje głównie na muzyce rockowej. W „ramówce” poza dużą dawką muzyki – także programy o charakterze akademickim, publicystyka radiowa, motoryzacja, informacja i sport.

Studencki Magazyn Forward

Ogólnopolski magazyn o tematyce ekonomiczno-finansowej, którego autorem jest SKN Progress z Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt adresowany jest do ambitnych przedstawicieli środowiska akademickiego w całej Polsce. Jego nadrzędnym celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu finansów, gospodarki, rynków kapitałowych, edukacji, prawa oraz nowych technologii. Forward wydawany jest dwa razy do roku w marcu oraz październiku.

Magazyn Eurostudent

Magazyn Eurostudent to największy, ogólnopolski, bezpłatny miesięcznik dla studentów i absolwentów, ukazujący się od 21 lat, w nakładzie 100 tys. egz./ wyd. targowe, na 136 uczelniach, w 25 miastach.


Partnerzy


Do pobrania


Kontakt

Jeżeli chcesz aby Twoja redakcja dołączyła do nas lub masz jakiekolwiek
pytanie dotyczące idei OFMA, jesteśmy
do Twojej dyspozycji!

Adrianna Żołdak /


azoldak@wib.org.pl

Michał Polak /

ofma@wib.org.pl