Drodzy dziennikarze studenccy! 

Startujemy z tegoroczną edycją Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich, która będzie realizowana od 15 lipca do 15 grudnia 2020 roku. Jak co roku przygotowaliśmy dla Was szereg inicjatyw, w którym będziecie mogli wziąć udział zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z Waszymi redakcjami. Tradycyjnie podsumowaniem naszej rocznej działalności będzie grudniowa VI Krajowa Konferencja OFMA – która tym razem odbędzie się w świecie online. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w naszych inicjatywach – bądźmy w kontakcie! 

Oto, co przygotowaliśmy dla Was w tym roku: 

KONKURS GRANTOWY DLA MEDIÓW STUDENCKICH 

Warszawski Instytut Bankowości serdecznie zaprasza wszystkie media studenckie do wzięcia udziału w konkursie grantowym realizowanym w ramach działalności Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich.  Od 16 lipca do 23 października br. media studenckie z całej Polski mogą wziąć udział w rywalizacji o najlepszą pracę literacką lub multimedialną. 

Łączna pula nagród wynosi 15 000 zł! 

Zapraszamy poniżej do zapoznania się ze szczegółami Konkursu! 

KATEGORIE 

Aktywność studencka
Nauka i szkolnictwo wyższe 
Finanse studenta 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

Artykuł prasowy (12 000 – 20 000 znaków) w formacie doc. lub docx. 
Materiał filmowy (3 – 10 minut) w formacie .mp4 lub .avi. 
Materiału audio (3 – 10 minut) w formacie .mp3. 

ZASADY ZGŁOSZEŃ 

Jedna redakcja może zgłosić łącznie 3 prace (1 praca na kategorię). 
Za prawidłowe zgłoszenie uznaje się zgłoszenie, które zostało złożone w terminie, zawiera wypełniony i podpisany wniosek oraz załączoną pracę w odpowiednim formacie. 
Terminem ostatecznym nadsyłania prac jest 23 października 2020 roku. 

Zgłoszenia należy przesłać na adres ofma@wib.org.pl z dopiskiem w tytule maila „Konkurs grantowy dla mediów studenckich”. 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

Regulamin Konkursu 
Wniosek do Konkursu 
Informacja prasowa 

Łączna pula nagród wynosi 9 000 zł! 

Zapraszamy poniżej do zapoznania się ze szczegółami Konkursu! 

KONKURS REPORTAŻOWY DLA STUDENTÓW 

Konkurs indywidualny skierowany do wszystkich studentów, którego celem jest wyłonienie trzech najlepszych studenckich reportaży prasowych. Swoje prace będzie można zgłaszać w trzech kategoriach: ekonomia i nowe technologie, społeczeństwo, sport. Autorzy najlepszych prac otrzymają grant rozwojowy w wysokości 3 000 złotych. 

Więcej informacji od 16 lipca 2020 roku. 

„AKADEMIA OFMA” – CYKL WEBINARÓW DLA DZIENNIKARZY STUDENCKICH 

Cykl czterech spotkań z dziennikarzami redakcji ogólnopolskich i ekspertami, którzy pozwolą młodym dziennikarzom zdobyć i poszerzyć wiedzę i umiejętności przydatne w dalszej pracy dziennikarza. Każdy z uczestników, który ukończy pełen cykl otrzyma certyfikat oraz pakiet rozwojowy. 

Więcej informacji od 17 sierpnia 2020 roku. 

Ponadto w ramach tegorocznych aktywności odbędzie się specjalna Studencka Strefa Medialna, podczas której dziennikarze studenccy wezmą udział we wspólnym kolegium redakcyjnym  
z dziennikarzami ogólnopolskiej redakcji. Efektem wspólnej pracy będzie specjalny październikowy dodatek studencki w jednym z ogólnopolskich dzienników. Na uczestników czekają również warsztaty kompetencyjne „Przystanek Student” realizowane wspólnie z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów  
i Komunikacji Społecznej UJ oraz nowy portal informacyjny OFMA. 

Zapraszamy do udziału i kontaktu! Mówiąc jednym głosem możemy więcej! Studia to nie tylko nauka, ale także odpowiedni czas na rozwinięcie tzw. kompetencji miękkich przydatnych przy wchodzeniu na rynek pracy. Projekt “Aktywny Student” w okresie wrzesień – grudzień 2019 r. zakłada realizację, we współpracy z mediami studenckimi, kampanii informacyjnej dla studentów w tematach istotnych z punktu widzenia studiów i rynku pracy.


NAUKA I BIZNES

 • upowszechnianie i promowanie działalności kół naukowych w środowisku akademickim oraz w otoczeniu społeczno-gospodarczym
 • upowszechnianie dobrych praktyk wspólnych inicjatyw akademicko-biznesowych
 • popularyzowanie rozwiązań zawartych w Konstytucji dla Nauki

KOMPETENCJE

 • kluczowe kompetencje w perspektywie wchodzenia na rynek pracy
 • ubezpieczenia społeczne w perspektywie funkcjonowania na rynku pracy oraz dorosłego życia
 • budowanie właściwych postaw finansowych (długoterminowe oszczędzanie, wiarygodność finansowa, finanse osobiste)

CYBERPRZESTRZEŃ

 • upowszechnianie bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni
 • bankowość elektroniczna, mobilna i obrót bezgotówkowy
 • e-narzędzia w szkolnictwie wyższym

CZAS WOLNY

 • działalność organizacji studenckich i młodzieżowych
 • upowszechnianie i promowanie kultury studenckiej
 • popularyzowanie sportu akademickiego i aktywnych form wypoczynku

Projekt “Aktywny Student” to:

 

 

“Aktywny Student” w liczbach:

 

 


Redakcje uczestniczące w projekcie


Projekt “Aktywny Student” realizowany jest w ramach:

 

We współpracy z:

Partner merytoryczny:

 


Kontakt

Chcesz aby Twoja redakcja przystąpiła do kampanii “Aktywny Student”?
Masz pytania lub wątpliwości?
Czekamy na Ciebie, skontaktuj się i dołącz do AS-a!


ofma@wib.org.pl