Studia to nie tylko nauka, ale także odpowiedni czas na rozwinięcie tzw. kompetencji miękkich przydatnych przy wchodzeniu na rynek pracy. Projekt “Aktywny Student” w okresie wrzesień – grudzień 2019 r. zakłada realizację, we współpracy z mediami studenckimi, kampanii informacyjnej dla studentów w tematach istotnych z punktu widzenia studiów i rynku pracy.


NAUKA I BIZNES

 • upowszechnianie i promowanie działalności kół naukowych w środowisku akademickim oraz w otoczeniu społeczno-gospodarczym
 • upowszechnianie dobrych praktyk wspólnych inicjatyw akademicko-biznesowych
 • popularyzowanie rozwiązań zawartych w Konstytucji dla Nauki

KOMPETENCJE

 • kluczowe kompetencje w perspektywie wchodzenia na rynek pracy
 • ubezpieczenia społeczne w perspektywie funkcjonowania na rynku pracy oraz dorosłego życia
 • budowanie właściwych postaw finansowych (długoterminowe oszczędzanie, wiarygodność finansowa, finanse osobiste)

CYBERPRZESTRZEŃ

 • upowszechnianie bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni
 • bankowość elektroniczna, mobilna i obrót bezgotówkowy
 • e-narzędzia w szkolnictwie wyższym

CZAS WOLNY

 • działalność organizacji studenckich i młodzieżowych
 • upowszechnianie i promowanie kultury studenckiej
 • popularyzowanie sportu akademickiego i aktywnych form wypoczynku

Projekt “Aktywny Student” to:

 

 

“Aktywny Student” w liczbach:

 

 


Redakcje uczestniczące w projekcie


Projekt “Aktywny Student” realizowany jest w ramach:

 

We współpracy z:

Partner merytoryczny:

 


Kontakt

Chcesz aby Twoja redakcja przystąpiła do kampanii “Aktywny Student”?
Masz pytania lub wątpliwości?
Czekamy na Ciebie, skontaktuj się i dołącz do AS-a!


ofma@wib.org.pl